Polityka prywatności i cookies Sklepu Edyta Draus

 1. Zakres Polityki prywatności i cookies.
  Administratorem danych jest fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 5242495143 (dalej „fundacja”, „my” lub „nas”).
  Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś był pewny, że Twoje dane są z nami bezpieczne, a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystujemy, by zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta „Polityka prywatności i cookies” (dalej „Polityka”), która:
  a. określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
  b. wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
  c. wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom;
  d. wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.
  W związku z oferowaną gamą produktów i usług chcemy, abyś wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z naszych produktów i usług (określonych w niniejszej Polityce jako „nasze usługi”). Korzystanie z naszych usług oznacza:
  a. założenie konta w naszym Sklepie oraz korzystanie z naszych usług oferowanych w ramach jego funkcjonalności;
  b. zakupy u nas przez telefon, online lub w inny sposób za pomocą strony internetowej (dalej „nasz Sklep”) lub aplikacji mobilnych („nasze aplikacje mobilne”), w których publikowane są niniejsze zasady;
  c. niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub my skontaktujemy się z Tobą w sprawie naszych usług.
  Nasz Sklep lub nasze aplikacje mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, mające własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.
 2. Dane osobowe, które zbieramy.
  Ta sekcja zawiera informacje o danych osobowych, które możemy od Ciebie gromadzić podczas korzystania z naszych usług, oraz innych danych osobowych, które możemy otrzymać z innych źródeł.
  Rejestrując się w naszym Sklepie, możesz przekazać nam:
  a. Twoje dane osobowe, w tym: adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu;
  b. dane logowania do konta, takie jak nazwa Użytkownika i hasło, które wybrałeś.
  Jeśli kupujesz u nas online, przeglądasz nasz Sklep lub korzystasz z naszych aplikacji mobilnych, możemy zbierać:
  a. informacje na temat zakupów online (np. co, kiedy i gdzie kupiłeś oraz jak za to zapłaciłeś);
  b. informacje o sposobie przeglądania naszego Sklepu i naszych aplikacji mobilnych oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji);
  c. informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych usług (w tym o marce, modelu i systemie operacyjnym, adresie IP, typie przeglądarki i identyfikatorach urządzeń mobilnych).
  Jeśli korzystasz z kuponów lub voucherów, możemy zbierać informacje, jak i kiedy używasz kuponów lub voucherów.
  Gdy kontaktujesz się z nami albo kiedy my kontaktujemy się z Tobą lub bierzesz udział w promocjach, konkursach, ankietach lub ankietach dotyczących naszych usług, możemy zbierać:
  a. dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych usług (np. Twoje imię i nazwisko, nazwę Użytkownika, dane kontaktowe, login), w tym przez telefon, e-mail lub pocztę lub podczas rozmowy z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych;
  b. szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz;
  c. Twoje opinie i Twój wkład w ankietach satysfakcji klientów.
 3. Inne źródła danych osobowych.
  Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.:
  a. dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych;
  b. poprawić i zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online.
 4. Jak i dlaczego używany danych osobowych.
  Używamy danych osobowych do:
  a. zapewnienia dostępności naszych usług – to oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:
  – zarządzanie kontem, które stworzyłeś w naszym Sklepie;
  – przetwarzanie Twoich zamówień i zwrotów.
  Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w ten sposób, abyśmy mogli zarządzać Twoim kontem Użytkownika, dostarczać Ci towary i usługi, które chcesz kupić, pomagać przy zamówieniach i zwrotach, o które możesz poprosić. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy, gdy przetwarzamy:
  – dane o zakupach i transakcjach,
  – dane kontaktowe
  – informacje z profilu Użytkownika,
  – dane dotyczące dostawy/odbioru.
  Bez tych informacji nie będziemy w stanie dostarczyć Ci produktów ani usług. Prawnie usprawiedliwiony cel: dane przetwarzane po realizacji zamówienia w celach obsługi posprzedażowej.
  b. zarządzania naszymi codziennymi operacjami biznesowymi i ich usprawniania:
  – zarządzania naszym Sklepem i naszymi aplikacjami mobilnymi i ich ulepszania. Używamy plików cookies i podobnych technologii w naszym Sklepie i naszych aplikacjach mobilnych, aby poprawić jakość obsługi Klienta. Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji naszego Sklepu i naszych aplikacji mobilnych. Możesz wyłączyć inne pliki cookies, ale może to wpłynąć na Twoje odczucia z korzystania z naszych witryn. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich wyłączenia znajdziesz w sekcji „Pliki cookies i podobne technologie”;
  – rozwijania i ulepszania naszej oferty produktów, usług, know-how i sposobu, w jaki komunikujemy się z Tobą. Opieramy się na wykorzystaniu danych osobowych do przeprowadzania badań rynkowych, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym bezpieczeństwa) oraz naszego asortymentu i naszych usług. Dzięki temu możemy służyć Ci lepiej jako Klientowi;
  – wykrywania oszustw i innych przestępstw oraz zapobiegania im. Ważne jest, abyśmy monitorowali nasze usługi w kontekście wykrywania i zapobiegania oszustwom, innym przestępstwom i niewłaściwemu wykorzystywaniu usług. Pomoże nam to upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych usług.
  Prawnie usprawiedliwiony cel.
  c. personalizowania usług pod Twoje oczekiwania:
  – analizowania Twoich nawyków przeglądania naszego Sklepu oraz nawyków zakupowych, aby móc lepiej zrozumieć Cię jako naszego Użytkownika i Klienta oraz zapewnić Ci spersonalizowane oferty i usługi. Przeglądanie Twoich zachowań i zakupów pozwala nam personalizować nasze oferty oraz usługi. Pomoże nam to spełnić Twoje potrzeby jako Klienta. Prawnie usprawiedliwiony cel;
  – wysyłania odpowiednich komunikatów marketingowych (w tym pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w formie reklamy online), dotyczących naszych produktów i usług oraz usług naszych dostawców i partnerów. W związku z tym reklama internetowa może być wyświetlana na naszych stronach internetowych oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich i innych kanałach mediów online. Możemy również mierzyć skuteczność naszych komunikatów marketingowych oraz naszych dostawców i partnerów handlowych. Chcemy być pewni, że dostarczamy komunikację marketingową, w tym reklamę online, która jest odpowiednia dla Twoich zainteresowań. Aby to osiągnąć, mierzymy Twoje reakcje na komunikację marketingową związaną z oferowanymi przez nas produktami i usługami, co oznacza, że możemy zaoferować Ci produkty i usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby jako Klienta. Możesz zmienić swoje wybory marketingowe, zarówno podczas rejestracji u nas, jak i w dowolnym czasie po tym. Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę online. W dalszej części Polityki przedstawiamy możliwe do wybrania przez Ciebie opcje dotyczące plików cookies i sposobu, w jaki możesz kontrolować swoje preferencje dotyczące behawioralnych zachowań online. W przypadku większości komunikatów marketingowych opieramy się na Twojej zgodzie, ale są sytuacje, w których leży to w naszym prawnie usprawiedliwionym celu.
  d. kontaktu i interakcji z Tobą – w zakresie:
  – kontaktu z Tobą w sprawie naszych usług, np. przez telefon, e-mail lub pocztę lub w ramach odpowiedzi na posty, które skierowałeś do nas w mediach społecznościowych. Chcemy służyć Ci najlepiej jako Klientowi, więc wykorzystujemy dane osobowe w celu udzielenia wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoją komunikację;
  – zarządzania promocjami i konkursami, w których bierzesz udział, w tym tymi, które prowadzimy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi. Musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać promocjami i konkursami, w których zdecydujesz się uczestniczyć;
  – zapraszania do udziału w ankietach satysfakcji Klienta i innych badaniach rynku prowadzonych przez nas i inne organizacje działające w naszym imieniu. Przeprowadzamy badania rynkowe w celu udoskonalenia naszych usług, jeśli jednak skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie, nie musisz brać udziału w badaniu. Jeśli powiesz nam, że nie chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zbadania rynku, uszanujemy ten wybór. Nie wpłynie to na zdolność do korzystania z naszych usług.
  Prawnie uzasadniony cel.
 5. Nasze prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych.
  W miejscach, w których wspomnieliśmy powyżej, że wykorzystanie danych osobowych opiera się na „prawnie usprawiedliwionym celu”, dotyczy to:
  a. obsługi potrzeb naszych klientów, w tym dostarczania naszych produktów i usług;
  b. promowania i wprowadzania na rynek naszych produktów i usług;
  c. obsługi konta (np. konta zakupów online), zarządzania skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;
  d. zrozumienia naszych klientów, w tym ich wzorców zachowania, a także ich upodobań i preferencji;
  e. ochrony i wsparcia naszej działalności, współpracowników, klientów i współwłaścicieli;
  f. testowania i rozwijania nowych produktów i usług, a także ulepszania już istniejących;
  g. wymogów prawnych/regulacyjnych.
 6. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom usług.
  W tej sekcji wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.
  Partnerzy handlowi
  Współpracujemy z wieloma partnerami handlowymi, którzy sprzedają produkty za pośrednictwem naszych usług. W takich sytuacjach udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym partnerom handlowym świadczenie usług. Np. gdy robisz zakupy za pośrednictwem naszego Sklepu możemy udostępnić naszemu partnerowi handlowemu Twoje imię i dane kontaktowe, aby mógł dostarczyć wybrane produkty.
  Dostawcy usług
  Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Należą do nich np. firmy, które pomagają nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług.
  Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online, w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych produktów i usług, a także dla naszych dostawców i naszych partnerów handlowych. Np. możesz zobaczyć ogłoszenie o naszych produktach i usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową.
 7. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom.
  Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:
  a. gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
  b. gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
  c. do organizacji, której sprzedajemy lub przenosimy (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży lub przeniesienia) którekolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż się powiedzie, podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my;
  d. do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.
 8. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe.
  Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:
  a. ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  b. egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
  c. fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików;
  d. zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).
  Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez internet do nas.
  Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszymi zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robimy, jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub zatwierdzenie programu, takiego jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome.
 9. Jak długo przetwarzamy dane osobowe.
  Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż potrzebujemy, co jest uzależnione od kilku czynników:
  a. przede wszystkim powodu, dla którego je zgromadziliśmy;
  b. jak dawno temu zostały zebrane;
  c. czy istnieje podstawa prawna/regulacyjna, abyśmy je zachowali;
  d. czy ich potrzebujemy, aby chronić Twój lub nasz interes.
 10. Możliwość wyboru w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynkowych.
  Będziemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną, ale tylko, jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych.
  W momencie rejestracji w naszym Sklepie zapytamy Cię, czy chcesz otrzymywać komunikację marketingową. W dowolnym czasie będziesz mieć możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych za pośrednictwem panelu ustawień w ramach swojego konta Użytkownika, pod numerem telefonu: +48 785 806 789 lub na piśmie: Sklep Edyta Draus, Jackowskiego 21, 62-040 Puszczykowo.
  Chcielibyśmy również poznać Twoją opinię, która pomoże nam ulepszyć nasze usługi, dlatego może się zdarzyć, że skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz mieć wybór, czy wziąć udział w naszych badaniach rynku, czy też z nich zrezygnować.
 11. Jak wykorzystujemy pliki cookies.
  Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – i są umieszczane przez nasz Sklep podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika naszego Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest fundacja. Serwer naszego Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak np. sposoby, w jakie przeszukiwany jest nasz Sklep.
  W naszym Sklepie używamy plików cookies mających następujące zastosowanie:
  a. zapewnienie wydajności – w zakresie kompatybilności (np. identyfikacja typu przeglądarki) oraz optymalizacji (np. pomiar czasu ładowania zawartości naszego Sklepu. Typ: sesyjne – w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane;
  b. zwiększenie bezpieczeństwa – sprawdzanie, czy urządzenie Użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty w naszym Sklepie. Typ: sesyjne – w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane;
  c. zapamiętanie preferencji – ulepszenie działania naszego Sklepu, np. poprzez spersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka. Typ: sesyjne – w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane;
  d. analizę sposobu korzystania z naszego Sklepu – zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do naszego Sklepu Typ: stałe – usuwane po dłuższym nieodwiedzaniu naszego Sklepu;
  e. informacje zwrotne od użytkowników naszego Sklepu – niewyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu Użytkownika do kolejnej podstrony naszego Sklepu; niewyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres. Typ: sesyjne – w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane; stałe – usuwane po dłuższym nieodwiedzaniu naszego Sklepu;
  f. wtyczki/widżety – dzielenie się treściami naszego Sklepu na platformach społecznościowych; odnotowywanie interakcji użytkowników w naszym Sklepie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień). Typ: stałe – usuwane po dłuższym nieodwiedzaniu naszego Sklepu;
  g. dostarczanie właściwych treści marketingowych (w szczególności reklamy online) – dostarczanie reklam internetowych, które naszym zdaniem są dla Ciebie najbardziej istotne w naszym Sklepie i stronach internetowych innych podmiotów. Typ: stałe – usuwane po dłuższym nieodwiedzaniu naszego Sklepu;
  h. mierzenie skuteczności naszej komunikacji marketingowej (w tym reklam online) – mierzenie skuteczności naszych internetowych kampanii reklamowych oraz tych wysyłanych za pośrednictwem e-maili; kontrolowanie liczby wyświetleń reklamy. Typ: stałe – usuwane po dłuższym nieodwiedzaniu naszego Sklepu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika naszego Sklepu mogą być wykorzystywane również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widżetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tego Sklepu i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie w naszym Sklepie.
 12. Twój wybór w zakresie plików cookies.
  Pomimo że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyraziwszy zgody na umieszczanie plików cookies, Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego Sklepu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki).
  Informujemy, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku nasz Sklep może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  b. IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  c. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  d. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  e. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org.
 13. Prawo dostępu do danych.
  Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy.
 14. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane.
  W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:
  14.1. Prawo do poprawienia danych.
  Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy.
  14.2. Prawo do sprzeciwu.
  Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 14.3 poniżej), albo je usuniemy (patrz sekcja 14.4 poniżej).
  Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.
  14.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym gdy (ale nie tylko):
  a. złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
  b. kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
  c. wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.
  14.4. Prawo do usunięcia danych.
  Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym gdy (ale nie tylko):
  a. nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
  b. z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
  c. wycofałeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać);
  d. bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.
  14.5. Prawo do przenoszenia danych.
  Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: edytadraus@gmail.com.
  14.6. Prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego.
  Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Twoje wnioski i uwagi, jednakże masz również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu, jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
  14.7. Więcej informacji na temat Twoich praw do ochrony danych.
  Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Twoich praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej, w której informujemy, jak się z nami skontaktować.
 15. Jak się z nami skontaktować.
  Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się z nami – tel.: +48 785806789, e-mail: edytadraus@gmail.com, adres: Sklep Edyta Draus, Jackowskiego 21, 62-040 Puszczykowo.
  Z Inspektorem Danych Osobowych fundacji możesz się również skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@business.link.
   

Polityka została ostatnio zaktualizowana 25 maja 2018.